İçeriğe Geç
Favoriler Sepet
0 eşyalar

#25 PicoBricks ile Akıllı Sera IoT Projesi

24 Oct 2023
#25 Smart Greenhouse IoT Project With PicoBricks

Bu projemizde basit bir bardak hazırlayacağız IoT ile akıllı ev teknoloji ve PicoBricks. Bu serada PicoBricks'i ESP8266 wifi modülü ile kullanacağız. Bu sayede fabrika evini internet üzerinden takip edebileceğimiz bir nesneye dönüştüreceğiz.

İçindekiler

  Merhaba Yapımcı! biz bir yapacağız Akıllı sera projesi Bugün! Her ayrıntıyı buradan kontrol edebilirsiniz! Lütfen al temas etmek Kendinizinkini yaptığınızda biziz!

  Küresel ısınmanın etkisiyle iklimde meydana gelen hızlı değişimler tarımsal faaliyetlerde verimliliğin azalmasına neden olmaktadır. 1500'lü yıllarda Daniel Barbaro tarihte bilinen ilk serayı inşa etti. Bitki evleri kontrol edilebilir hava, su, ısı ve ışık koşulları sağlayabilen bitki yetiştirmek için uygun ortamlardır.

  İçinde seralar, ısıyı dengelemek için ısıtıcılar, sulama için elektrikli su motorları, nemi düzenlemek ve tozlaşmayı sağlamak için fanlar kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretici seranın durumunu her yerden telefonuyla takip edebilmekte ve yapılması gereken işleri yapabilmektedir. Bu teknolojinin genel adı Nesnelerin İnterneti (IOT)’dir.

  Santralde sıcaklık, nem ve oksijen içeriğini ölçmek için özel sensörler kullanılmaktadır. Ayrıca sulamaya karar vermek için toprak nemini ölçen özel sensörler kullanılır. Sulama verimliliğini artırmak için elektronik kontrollü damla sulama sistemleri kullanılmaktadır.

  Ayrıntılar ve Algoritma

  Hazırlayacağınız sera modelinde toprak nem sensörü ve üst kısmından sarkan DHT11 sıcaklık ve nem sensörü bulunacaktır. Modelin dışındaki su deposuna dalgıç pompa yerleştirilecek ve pompanın ucundan çıkan hortum sera içerisinde yere gidecektir. Picoboard sera modelinin dışında uygun bir yere yerleştirilecektir.

  Picobricks başladığında ESP8266 wifi modülü sayesinde wifi yayını yapmaya başlar. Aynı ağa bağlı akıllı telefondan Esp8266'nın IP adresini girdiğimizde karşımıza Sera'yı kontrol edeceğimiz web sayfası çıkıyor. Burada sıcaklık ve nem değerlerini görebiliyoruz. Dilersek sulama komutunu vererek sulama işlemini başlatabiliriz.

  Akıllı Sera Projesi Bileşenleri

  1X Pompa
  1X Toprak Nemi Sensörü
  1X ESP8266 Wifi Modülü
  PicoBricks Akıllı Sera Seti
  Atlama Kabloları
  Kolay Bağlantı Kabloları

  Bağlantı şeması

  Picobricks modüllerini kablolama olmadan kodlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Modülleri panodan ayırarak kullanacaksanız modül bağlantılarını grove kablolarla yapmalısınız.

  Projenin Adım Adım

  1-Sera kitindeki SR-2 kodlu kısımdan modelin zeminini ayırın.

  2- SR-3 parçasının ortasındaki parçaları seranın zeminine yapıştırın.

  3- Seranın iç duvarlarını SR-4 kısmından söküp yere bağlayın.

  4- SR-1 ve SR-3'teki kemerleri çıkarın ve fabrika binası zeminine yerleştirin.

  5-Toprağın yerleştirileceği dikdörtgen alanı streç filmle kapatın. Sulamadan sonra model parçalarını koruyacaksınız. Bitki toprağını seraya dökün. Boş alan kalmayacak şekilde doldurun.

  6- SR-4'ün parçalarını seranın üzerindeki çentiklere yerleştirin.

  7-Geri kalan iki ince düz SR-4 parçasını alt taraftan seranın her iki yanındaki deliklerden geçirin. Bu işlem alanın daha sağlam olmasını sağlar.

  Bağlantı şeması

  Picobricks modüllerini kablolama olmadan kodlayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Modülleri panodan ayırarak kullanacaksanız modül bağlantılarını grove kablolarla yapmalısınız.

  PicoBricks'in MicroBlock Kodları


  Mikroblok Çalıştırma Sekmesi

  PicoBricks'in MicroPython Kodları

  
  import utime
  import uos
  import machine
  from machine import Pin, ADC
  from picobricks import DHT11
  from utime import sleep
  
  dht_sensor = DHT11(Pin(11))
  smo_sensor = ADC(27)
  m1 = Pin(22, Pin.OUT)
  m1.low()
  print("Machine: \t" + uos.uname()[4])
  print("MicroPython: \t" + uos.uname()[3])
  
  uart0 = machine.UART(0, baudrate=115200)
  print(uart0)
  
  def Connect_WiFi(cmd, uart=uart0, timeout=5000):
    print("CMD: " + cmd)
    uart.write(cmd)
    utime.sleep(7.0)
    Wait_ESP_Rsp(uart, timeout)
    print()
  
  # ... [rest of the functions]
  
  while True:
    res = ""
    res = Rx_ESP_Data()
    utime.sleep(2.0)
    if '+IPD' in res:
      # ... [rest of the conditions]
  
    utime.sleep(4.0)
    Send_AT_Cmd('AT+CIPCLOSE=' + connection_id + '\r\n')
    utime.sleep(3.0)
    recv_buf = "" 
    print('Waiting For connection...')
  </code>

  PicoBricks'in Arduino C Kodları

  
  #include
  #define RX0
  #define TX1
  
  #define LIMIT_TEMPERATURE 30
  #define DHTPIN 11
  #define DHTTYPE DHT11
  #define smo_sensor 27
  #define motor 22
  #define DEBUG true
  DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
  int connectionId;
  
  void setup(){
   Serial1.begin(115200);
   dht.begin();
   pinMode(smo_sensor,INPUT);
   pinMode(motor,OUTPUT);
   sendData("AT+RST\r\n",2000,DEBUG); 
   // ... [rest of the setup]
  
  }
  
  void loop(){
   if(Serial1.find("+IPD,")){
    delay(300);
    connectionId = Serial1.read()-48;
    String serialIncoming = Serial1.readStringUntil('\r');
    // ... [rest of the loop]
  
   }
  }
  
  String sendData(String command, const int timeout, boolean debug){
   String response ="";
   Serial1.print(command);
   long int time = millis();
   while((time + timeout) > millis()){
    while(Serial1.available()){
     char c = Serial1.read();
     response += c;
    }
   }
   if(debug){
    Serial.print(response);
   }
   return response;
  }
  
  Proje GITHUB Sayfası
  Önceki Gönderi
  Sıradaki Gönderi

  Abone olduğun için teşekkürler!

  Bu e-posta kaydedildi!

  Görünümü satın alın
  Seçenekleri Seçin

  Seçeneği Düzenle

  Aklında bir soru mu var?

  Stok Bildirimi

  Karşılaştır

  Ürün Stok KoduDeğerlendirmeAçıklama Kategori Uygunluk Ürün Tipi Diğer Detaylar
  this is just a warning
  Giriş Yap
  Alışveriş Sepeti
  0 Ürünler
  Same Day Shipping No Extra Costs
  Easy Returns Guarantee Return with Ease
  Secure Checkout Secure Payment