İçeriğe Geç
Favoriler Sepet
0 eşyalar

Sihirli 8 Top Oyunu

01 Nov 2023
Magic8Ball Project

Sihirli 8 Top Oyunu

İçindekiler Tablosu

  Kendinizi kararsız hissediyor musunuz, yoksa sizi gece boyunca uyanık tutan bir soruya cevap mı arıyorsunuz? İşte eğlenceli bir çözüm: PicoBricks'in 0.96 inç 128×64 piksel I2C OLED ekranını kullanarak Sihirli 8 Top oyununu. Sihirli 8 Top, çeşitli sorulara genellikle "evet" veya "hayır" şeklinde cevaplar sunan eğlenceli bir oyundur. Bu sefer, Sihirli 8 Top oyunu, bu gizemli dünyayı hayata geçiren OLED ekranlar sayesinde her zamankinden daha havalı bir yapıda.

  OLED ekran, yapay bir ışık kaynağı olarak kullanılabilir. Bu, ekrandaki karakterleri büyütmenize ve onları istediğiniz herhangi bir düzleme yansıtmanıza olanak tanır. Sorularınıza anında cevaplar sunacak veya merakınızın heyecanını arttıracak yapı da bu teknolojinin arkasında gizli.


  Sihirli 8 Top'a Sor

  Detaylar ve Algoritma

  Bu Python kodu OLED ekranda sürekli olarak "Magic8PicoBricks" ifadesini gösterir ve butona basılmasını bekler. Butona basıldığında, önceden tanımlanmış bir listeden rastgele bir yanıt seçer ve LED aktivasyonu ile bir geri sayım gösterir. Seçilen yanıt, ekranı bir sonraki soru için temizlemeden önce 3 saniye boyunca görüntülenir. Bu kod, Sihirli 8 Top'un eğlencesini dijital bir formatta yeniden yaratır ve kullanıcı sorularına hızlı ve nostaljik cevaplar sunar. İşte kaderi gösteren oyunun yapım aşamaları :)

  Gerekli Malzemeler

  1x PicoBricks

  Kullanılacak Modüller


  PicoBricks IDE Kodları


  PicoBricks'in MicroBlock Kodları

  MicroPython Kodları

  from time import sleep
  from machine import Pin
  from machine import I2C
  from picobricks import SSD1306_I2C
  import machine
  import time
  i2c = I2C(0, scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=200000)
  oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3c)
  pin_button = machine.Pin(10, machine.Pin.IN)
  import random
  pin_led = machine.Pin(7, machine.Pin.OUT)
  oled.fill(0)
  blank = " "
  situation = "It is certain. It is decidedly so. Without a doubt. Yes definitely. You may rely on it. As I see it, yes. Most likely. Outlook good. Yes. Signs point to yes. Reply hazy, try again. Ask again later. Better not tell you now. Cannot predict now. Concentrate and ask again. Don't count on it. My reply is no. My sources say no. Outlook not so good. Very doubtful.".split(".")
  sentence = " "
  while True:
      oled.text("{}".format("Magic8PicoBricks"), 0, 30)
      oled.show()
      if (pin_button.value()) == (1):
          sentence = situation[random.randint(0, (len(situation)) - (1))]        oled.fill(0)
          oled.show()
          pin_led.on()
          for i in range((4)):
              oled.fill(0)
              oled.text("{}".format((4) - i), 60, 30)
              oled.show()
              time.sleep((1))
          oled.fill(0)
          if (len(sentence)) >= (16):
              sentence_array = sentence.split(blank)
              for i in range((1) + (len(sentence_array))):
                  oled.text("{}".format(sentence_array[i - (1)]), 32, (10) * (i - (1)))
                  oled.show()
          else:
              oled.fill(0)
              oled.text("{}".format(sentence), 0, 25)
              oled.show()
          time.sleep((3))
          pin_led.off()
          oled.fill(0)
          oled.show()

  Arduino C Kodları

  
  //define the library
  #include 
  #include “ACROBOTIC_SSD1306.h”
  #define BUTTON_PIN 10
  #define DHTPIN 11
   
  const char* sentences[] = {
   “It is certain.”,
   “It is decidedly so.”,
   “Without a doubt.”,
   “Yes definitely.”,
   “You may rely on it.”,
   “As I see it, yes.”,
   “Most likely.”,
   “Outlook good.”,
   “Yes.”,
   “Signs point to yes.”,
   “Reply hazy, try again.”,
   “Ask again later.”,
   “Better not tell you now.”,
   “Cannot predict now.”,
   “Concentrate and ask again.”,
   “Don’t count on it.”,
   “My reply is no.”,
   “My sources say no.”,
   “Outlook not so good.”,
   “Very doubtful.”
  };
   
  const int numSentences = sizeof(sentences) / sizeof(sentences[0]);
   
  void setup() {
   //define dht sensor and Oled screen
   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
   Wire.begin();
   oled.init();
   oled.clearDisplay();
   Serial.begin(9600);
  }
   
  void loop() {
   oled.setTextXY(3, 0);
   oled.putString(“Magic8PicoBricks”);
   
   if (digitalRead(BUTTON_PIN) == 1) {
    oled.clearDisplay();
    for (int i = 3; i > 0; i–) {
     oled.clearDisplay();
     oled.setTextXY(3, 7);
     oled.putString(String(i));
     delay(2000);
     oled.clearDisplay();
    }
   
    oled.clearDisplay();
    int randomIndex = random(0, numSentences);
    oled.setTextXY(0, 0);
    oled.putString(sentences[randomIndex]);
    delay(3000);
    oled.clearDisplay();
   }
  }
  Önceki Gönderi
  Sıradaki Gönderi

  Abone olduğun için teşekkürler!

  Bu e-posta kaydedildi!

  Görünümü satın alın
  Seçenekleri Seçin

  Seçeneği Düzenle

  Aklında bir soru mu var?

  Stok Bildirimi

  Karşılaştır

  Ürün Stok KoduDeğerlendirmeAçıklama Kategori Uygunluk Ürün Tipi Diğer Detaylar
  this is just a warning
  Giriş Yap
  Alışveriş Sepeti
  0 Ürünler
  Same Day Shipping No Extra Costs
  Easy Returns Guarantee Return with Ease
  Secure Checkout Secure Payment